Ingatlan kínálat

Jelenleg a Marcali Ipari Park összesen 82,3 hektár szabad értékesítési területtel rendelkezik. A legnagyobb összefüggő terület: 35,8 ha. Az alábbi gombra kattintva megtekintheti a kimutatást a Marcali Ipari Parkról és annak területeiről (letölthető.pdf). Amennyiben területigénye nagyobb a meglévő kínálatban szereplő telekméreteknél, úgy feltétlenül keressen minket elérhetőségeinken, mert igény esetén lehetőség van arra, hogy a már betelepült cégek által tulajdonolt területeket is bevonja a fejlesztésbe.

Összefoglaló a még megvehető területekről:

Nyugati terület

Déli terület

Keleti terület

15,3 ha 35,8 ha 33,75 ha

A helyszínrajzot itt tekintheti meg:
helyszinrajz marcali

Az értékesítési földterületekre vonatkozó főbb építési kritériumok:
28. Egyéb Ipari terület (Gip)
28.§ (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
(2) Egyéb ipari gazdasági területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.
(3) Egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
(4) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

- övezeti jele: 1. Gip1
- beépítés módja: SZ
- legnagyobb beépítettsége: 40%
- legnagyobb épületmagasság: 15m
- legkisebb területe: 10.000 m2
- minimális zöldfelületi aránya: 25 %

(5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.
(6) Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 15 m.
(7) Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő.
(8) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

Beépítésre nem szánt területeken a 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni és ezekhez valamint a 250 m2-nél nagyobb beépített alapterületű építmények elhelyezéséhez más jogszabályban előírt látványtervet kell készíteni. 
(5) Belterületen szélkerék illetve olyan hírközlési magasépítmény, melynek legmagasabb pontja meghaladja a 6,0 m-t, nem helyezhető el.