A régióról

A következőkben a Marcali régióról, illetve a járásról olvashatja a legfontosabb tudnivalókat:

  • A legtöbb regisztrált vállalkozás a mezőgazdaság, vad-, erdő- és halgazdálkodás ágazatban működik, de igen magas a turizmushoz köthető szálláshely-szolgáltatás, valamint a vendéglátás területén tevékenykedőké is.
  • A járás gazdaságában domináns szerepet tölt be Marcali Városa, az ipari cégek jelentős többsége itt található. Az ipari termelés arculatát ma is elsősorban a gépipar, a textilipar, a faipar, az élelmiszeripar és az építőipar határozza meg. A gazdaság szerkezetében mutatkozó változások a járásban is jelentkeznek, vagyis az iparban, mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, a szolgáltatás területén foglalkoztatottaké viszont nő.
  • A járás villamos energia ellátottsága teljes. Alternatív energiát jelenleg egyik településen sem használnak.
  • A földgázhálózat a járás egész területén kiépített, a lakások rácsatlakozási aránya igen széles sávban szóródik. A járás lakásállományának kétharmadában fogyasztanak a háztartások vezetékes gázt, ezzel a részaránnyal a térség elmarad a megye, illetve az ország átlagától, azonban a dél-dunántúli régiónál kedvezőbb helyzetet tudhat magáénak.
  • A régióról bővebb gazdasági összehasonlító adatsorokat ebben a tanulmányban is olvashat: http://www.gvi.hu/data/papers/regio_2012_tanulmany_131028_.pdf
  • Marcali a Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója alapján is kiemelt helyet kap a fejlesztések tekintetében, a stratégiai térstruktúra itt megtekinthető (Somogy Megye Területfejlesztési Koncepció -  pdf).

    somogy teruletfejlesztesi terstruktura